Kolizja drogowa z udziałem klienta nie z jego winy

Decyzja

7.320

Wynegocjowana kwota

34.080

W 2013r pan Piotr uczestniczył swoim samochodem w kolizji nie ze swojej winy. Firma ubezpieczeniowa sprawcy kolizji wypłaciła panu Piotrowi odszkodowanie za uszkodzony samochód w kwocie: 7320,96zł. Langner Odszkodowania uzyskała dla pana Piotra dodatkowo: 14 439,56zł odszkodowania za uszkodzony samochód jak również odszkodowanie  2 321,18 zł tytułem zwrotu kosztów leczenia i 10 tys zł zadośćuczynienia  oraz należne odsetki za zwłokę w płatności w postępowaniu sądowym.

Odsprzedane prawa do szkody komunikacyjnej z OC

Decyzja

18.562

Wynegocjowana kwota

27.062

W 2012r pan Marcin uczestniczył swoim samochodem w kolizji nie z swojej winy. Firma ubezpieczeniowa  sprawcy kolizji wypłaciła panu Marcinowi odszkodowanie za uszkodzony samochód w kwocie:          18 562,97zł. Langner Odszkodowania dopłaciła Panu Marcinowi w zamian za sprzedaż praw do tej szkody dodatkową kwotę: 8 500zł !

Potrącenie na pasach i uszczerbek na zdrowiu klienta

Decyzja

8.378

Wynegocjowana kwota

56.065

W 2011 r pani Edyta doznała uszczerbku na zdrowiu w wyniku potrącenia przez samochód na przejściu dla pieszych. Firma ubezpieczeniowa sprawcy wypadku wypłaciła pani Edycie 1378,47 zł odszkodowania oraz 7 000zł zadośćuczynienia. Firma Langner Odszkodowania w toku sprawy sądowej uzyskała dla Pani Edyty dodatkowo:  2 687,12zł odszkodowania oraz 45 000zł zadośćuczynienia!

Uszkodzony samochód firmowy przez innego użytkownika ruchu

Decyzja

24.605

Wynegocjowana kwota

69.605

W 2013r w samochód należący do firmy został uszkodzony przez samochód innego uczestnika ruchu. Firma ubezpieczeniowa sprawcy kolizji wypłaciła dla firmy za uszkodzony samochód kwotę 24 605,61zł netto. Firma ubezpieczeniowa zaproponowała również ugodę w kwocie łącznej: 35 000zł netto. Firma Langner Odszkodowania odrzuciła ofertę ugody na kwotę łączną: 35 000zł i w toku postępowania sądowego uzyskała dodatkową kwotę 45 000zł netto (ponad wypłaconą 24 605,61zł netto) wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w płatności.

Kolizja drogowa z udziałem klienta nie z jego winy

Decyzja

22.430

Wynegocjowana kwota

32.530

W 2015r Pan Tomasz jadąc swoim samochodem został uderzony w tył prowadzonego pojazdu przez samochód, który znajdował sie z tyłu. W toku likwidacji szkody firma ubezpieczeniowa sprawcy kolizji zaproponowała odszkodowanie w kwocie: 22 430,50zł oraz odrzuciła wniosek pana Tomasza odnośnie zadośćuczynienia za ból i cierpienie w związku z tą kolizją. Firma Langner Odszkodowania uzyskała w terminie 2 miesięcy bez postępowania sądowego odszkodowanie za samochód: dodatkowo kwotę: 22 569,50zł oraz jako zadośćuczynienie za ból  i cierpienie kwotę: 10 000zł!

Kradzież samochodu i zaniżone odszkodowanie z AC

Decyzja

140.000

Wynegocjowana kwota

186.000

W 2012 roku pan Waldemar ubezpieczył w ramach AC sprowadzony samochód na kwotę: 200 000zł. W tym samym roku po kliku miesiącach od jego ubezpieczenia samochód został skradziony. Firma ubezpieczeniowa wypłaciła panu Waldemarowi  tylko 140 000zł z polisy AC! Firma Langner Odszkodowania w toku postępowania sądowego uzyskała dodatkową kwotę: 46 000zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w płatności!