Kiedy oferujemy pomoc?

Zobacz, w jakich przypadkach możesz skorzystać z naszej pomocy!

Dowiedz się jak łatwo jest uzyskać większe odszkodowanie niż to wypłacone przez ubezpieczyciela….

Większość firm zajmujących się dochodzeniem odszkodowań proponuje tylko działania na drodze postępowania sądowego. W tym wypadku należy liczyć się nie tylko z koniecznością poniesienia przez osobę poszkodowaną dodatkowych kosztów, stresem, poświęceniem cennego czasu jak również ryzykiem przegrania sprawy.

Wypadki w rolnictwie

Od kogo egzekwować odszkodowanie?

Roszczenia można dochodzić polisy OC gospodarstwa, w którym zdarzenie miało miejsce. Co istotne, zakład ubezpieczeń, w którym rolnik ma wykupione ubezpieczenie, nie odpowiada za szkody wyrządzone osobie współprowadzącej gospodarstwo rolne, czyli np. małżonkowi rolnika, jednak odpowiada już np. za szkody wyrządzone podczas wykonywania „pomocy sąsiedzkiej”.

Kiedy można ubiegać się o wyższe odszkodowanie?

W terminie 3 lat od wypadku, jeśli sprawa nie zakończyła się wyrokiem skazującym sprawcę lub w ciągu 20 lat, gdy wypadek jest kwalifikowany jako przestępstwo.

O co można się ubiegać?

» Odszkodowanie
» Zadośćuczynienie za cierpienie
» Zwrot poniesionych kosztów leczenia
» Zaliczkę na poczet przyszłych wydatków związanych z leczeniem
» Rentę

Komu przysługuje wyższe odszkodowanie?

Dla osób, które uległy wypadkowi w związku z pracą wykonywaną w gospodarstwie rolnym.

Wypadki śmiertelne

Od kogo egzekwować odszkodowanie?

Z polisy OC sprawcy wypadku lub od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, jeśli sprawca wypadku nie miał polisy OC.

Kiedy można ubiegać się o wyższe odszkodowanie?

W ciągu 3 lat od wypadku, jeśli sprawa nie zakończyła się wyrokiem skazującym sprawcę lub w ciągu 20 lat, gdy wypadek jest kwalifikowany jako przestępstwo.

O co można się ubiegać?

» Odszkodowanie
» Zadośćuczynienie za cierpienie
» Zwrot poniesionych kosztów pochówku
» Rentę

Komu przysługuje wyższe odszkodowanie?

Dla osób, które w wyniku wypadku straciły członka rodziny lub osobę najbliższą.

Szkody osobowe

Od kogo egzekwować odszkodowanie?

Z polisy OC sprawcy wypadku lub od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, jeśli sprawca wypadku nie miał polisy OC.

Kiedy można ubiegać się o wyższe odszkodowanie?

W ciągu 3 lat od wypadku, jeśli sprawa nie zakończyła się wyrokiem skazującym sprawcę – lub w ciągu 20 lat, gdy wypadek jest kwalifikowany jako przestępstwo.

O co można się ubiegać?

» Odszkodowanie
» Zadośćuczynienie za cierpienie
» Zwrot poniesionych kosztów leczenia i rekonwalescencji
» Zaliczkę na poczet wydatków związanych z leczeniem
» Rentę

Komu przysługuje wyższe odszkodowanie?

Dla osób poszkodowanych w wypadkach, które nie spowodowały zdarzenia, w wyniku którego doznały obrażeń ciała. Jeśli poszkodowanym jest małoletni, odszkodowanie wypłacane jest jego rodzicom lub prawnym opiekunom.

DOPŁATY DO SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH

Od kogo egzekwować odszkodowanie?

Dla osoby poszkodowanej będącej właścicielem pojazdu w dacie szkody (również pojazdy będące w leasingu lub zastawie bankowym)

Kiedy można ubiegać się o wyższe odszkodowanie?

Jeżeli dostałeś odszkodowanie za szkodę w pojeździe z OC lub AC w ciągu ostatnich 3 lat na podstawie kosztorysu wykonanego przez firmę ubezpieczeniową.

O co można się ubiegać?

Jeżeli otrzymałeś zbyt niską kwotę odszkodowania. Dlatego też dokonamy bezpłatnej analizy twojej sprawy i zaproponujemy dopłatę w zamian za odkupienie od Ciebie prawa do szkody a Ty w zamian uzyskasz od nas dodatkowe (ponad wypłaconą przez firmę ubezpieczeniową kwotę odszkodowania ) pieniądze – gotówkę od ręki (bez sądu i kosztów).

Ponadto, wychodząc naprzeciw Twoim potrzebom, załatwimy wszystkie formalności w naszym biurze, drogą e-mailową lub dojedziemy do Ciebie w wygodnym dla obu stron czasie i miejscu.

Szkody komunikacyjne

Od kogo egzekwować odszkodowanie?

Z polisy AC lub OC sprawcy wypadku (lub od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, jeśli sprawca wypadku nie miał polisy OC).

Kiedy można ubiegać się o wyższe odszkodowanie?

W ciągu 3 lat od szkody (z OC lub od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego) w przypadku polisy AC w terminie określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

O co można się ubiegać?

» Odszkodowanie
» Zwrot poniesionych kosztów holowania pojazdu,
» Zwrot kosztów wynajęcia samochodu zastępczego,
» Zwrot kosztów utraty wartości pojazdu po szkodzie

Komu przysługuje wyższe odszkodowanie?

Dla osób poszkodowanych, które są właścicielami pojazdu w dacie szkody.

Wypadki w pracy

Od kogo egzekwować odszkodowanie?

Z polisy OC zakładu pracy. Odszkodowanie lub zadośćuczynienie może być dochodzone wtedy, kiedy szkoda nie została pokryta w pełni przez świadczenie uzyskane z ZUS w związku z wypadkiem przy pracy.

Kiedy można ubiegać się o wyższe odszkodowanie?

W ciągu 3 lat od wypadku, jeśli sprawa nie zakończyła się wyrokiem w sprawie karnej lub w ciągu 20 lat, gdy wypadek jest kwalifikowany jako przestępstwo.

O co można się ubiegać?

» Odszkodowanie
» Zadośćuczynienie za cierpienie
» Zwrot poniesionych kosztów leczenia
» Zaliczkę na poczet przyszłych wydatków związanych z leczeniem
» Rentę

Komu przysługuje wyższe odszkodowanie?

Dla poszkodowanych w wypadkach, jeżeli wypadek w pracy powstał z niezapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS JUŻ TERAZ

600 111 005

WYŚLIJ DO NAS DOKUMENTY DO ANALIZY
BIURO@LANGNERODSZKODOWANIA.PL